20150615110659 71663"Св. Димитър" - с. Паталеница - християнски храм. Построена върху основите на по-стара черква - „Св. Пантелеймон", върху старо елинско капище. Открита мраморна плоча с надпис: „Направи се от Григорий, протосватарий и дукс на Пловдив Куркуа 1090 г." По време на османската власт е затрупана с пръст и представлява могила.

Случайно открита, под ръководството на чорбаджи Петър Гагов е премахнат насипът и ремонтиран, за което населението я наричало „Св. Куртулещица", т.е. куртулисала се (спасила се). Черквата е кръстокуполна с притвор. Археологическите проучвания (1976-1977 г.) се ръководят от Д. Димитрова. Установените три строителни периода я датират от края на XI в. През 1-я строителен период черквата е с размери 7,60 м. на 9,20 м. Подът е застлан с мраморни плочи, а куполът - с бигор. Второто преустройство е свързано с промени в северната стена, където е направен отвор с два пиластра отвън и тухлена арка отвътре, а подът е от трамбована глина. Третото преустройство е свързано с построяването на сегашния притвор. Най-ранно стенописване - в нач. на ХII в., вероятно от нейния ктитор дук Григорий Куркуа. Днес е реставрирана и са разкрити части от най-ранните запазени стенописи. Черквата е обявена за архитектурен паметник (1956 г.) на културата с национално значение, а през 1971 г., след проучването на изключително ценните стенописи - и като нацационален художествен паметник на културата.

  

 

Енциклопедия "Пазарджик"

 

 

powered by social2s
Joomla templates by a4joomla