Пръв американецът д-р Яков Ф. Кларк започва да проповядва евангелизма (протестантството в Пазарджик, като изнася евангелски сказки (1860 г.). През 1861 г. той има последователи в града. През 1867 г. те са 22-ма души. До построяване на черквата службите се водят най-напред в хана на Стоян Ангелов (Червен Стоян), свързан с местния РК и давал подслон на Васил Левски. След това черковните служби се извършват в частни къщи. Проповедници са Благо Сарандов, Велико Петранов, завършил курса в Научно-богословското училище в Пловдив (1874-1879 г.), Никола Бояджиев (1885-1888 г.), отново Велико Петранов за 2 г. Редовни пастори в града са Никола Т. Бояджиев (1884-1888 г.), Димитър Градинаров (1889-1903 г.), Лука Мирчев (1903-1908 г., 1921-1928 г.), Александър Георгиев (1906-1909 г.), Стоян Иванов (1914-1921 г.). Стефан Градинаров е пастор през периодите 1929-1964 г.,1929 - 3 ноем. 1948 г. От 4 ноември 1948 г. до 9 септември 1953 г. е в затвор и в лагера в Белене. Отново е пастор от 10 септември 1953 г. до смъртта си - 6 февруари 1964 г. След него пастор е Григор Груев (1864-1971 г.).Следва период без постоянен пастор. Проповедници и пастори в неделните дни са Самуил Сотиров, Кьосаков, Максим Абаджиев, Димитър Димитров Царски и др. От 1998 г. до днес пастор в черквата е Рангел Трендафилов Кълвачев от Велинград. Обществена дейност на черквата: открива основно училище, достъпно и за православни деца, организира въздържателна дружина, въздържателни вечеринки със сказки за вредата от алкохола, младежко християнско д-во „Християнско старание", 'Женско християнско д-во и Неделно училище. Черквата е отворена за посещения и служби в неделя, вторник и четвъртък. (А.П.А) Лит.: ДА — Пазарджик, Писмена справка от Евангелска черква - гр. Пазарджик.

Евангелска черква, с. Априлци - преселниците Димитър Енчев от с. Церово и Георги Сотиров от с. Сестримо организират евангелски събрания и постепенно се формира евангелско общество (1889 г.).Идват пастори и миряни - говорители от гр. Пазарджик, с. Церово, гр. Пловдив. Първата евангелска черква е построена 1898 г. Открито е и евангелско първоначално училище с около 70 деца - I-IV отделение (1899-1911 г.), ръководено от учителките Цветана Кирилова, Кера Стойкова и Люба Пачеджиева, които водят също женски и младежки събрания и неделния урок. Дейността на черквата особено се засилва след включването в евангелското общество на Георги Йорданов Илчев. Черквата е опожарена до основи (1910 г.). На същото място със средства и труд на членове на евангелското общество и от други черкви е построена новата сграда (1912 г.). Пастори са: Лука Мирчев, Трифон Крайчев, Стоян Иванов, Васил Зяпков, Кирил Йотов, Георги Сивриев, Никола Райчев. 

powered by social2s
Joomla templates by a4joomla